Privacyverklaring Grafico

00. Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

01. Grafico

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Grafico. Grafico is een full service marketingbureau. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Grafico verzameld worden. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Grafico, neem dan gerust contact op!

[email protected]
Kerkstraat 7 – 3940 Hechtel-Eksel
B.T.W.-BE-0439.344.573

02. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Grafico. Deze worden hier onder toegelicht.

1. Het versturen van nieuwsbrieven
Grafico stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam, achternaam en e-mailadres worden verzameld in het daarvoor bestemde formulier op de website van Grafico. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

2. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als je telefonisch en via de website contact opneemt met Grafico. Het gaat dan om jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden alleen gevraagd om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden.

3. Google Analytics
De website van Grafico verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

03. Ontvangers

De gegevens die Grafico ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:

1. MailChimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met MailChimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mail adres, voornaam en achternaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen MailChimp.

2. E-mail: Google (G-mail)
De e-mail van Grafico  wordt gehost bij Google (G-mail). Als jij contact opneemt via de mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Google.

3. Website: Netb.be
De website en back-ups van de website worden gehost bij Netb.be. Gegevens die jij achterlaat op de website van Grafico  worden op de servers van Netb.be opgeslagen.

04. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Grafico , maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

1. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres, voornaam en achternaam worden opgeslagen in MailChimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven, of door een mail te sturen naar [email protected]. Als je al ingeschreven stond op de nieuwsbrief voor 25 mei 2018 blijf je ingeschreven staan, tenzij je jezelf uitschrijft op de nieuwsbrief.

2. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Grafico  via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals je naam/bedrijfsnaam/e-mailadres/telefoonnummer, opgeslagen op de mailserver. De mails worden voor onbepaalde tijd bewaard.

3. Google Analytics
De gegevens die Google Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

05. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door Grafico  of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.
Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Grafico . Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Grafico  privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

06. Jouw rechten

1. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Grafico vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Grafico . Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

2. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Grafico . Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

3. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Grafico vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

4. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Grafico  niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

5. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Grafico  opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Grafico al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Grafico jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via [email protected] onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, identiteitsbewijs nummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

07. Plichten

Grafico  verwerkt persoonsgegevens op de grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Grafico via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten. Je e-mail adres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Grafico  de betreffende dienst niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Grafico  met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst of het aanbevelen van jouw diensten of producten), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd (mondeling of schriftelijk).
Grafico  behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, dan wel wanneer Grafico dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Grafico  te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zo veel mogelijk te respecteren.

Cookiebeleid

Als u een reactie achterlaat op onze site kan je ervoor kiezen om je naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Deze zijn voor jouw gemak zodat je je gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen als je een andere reactie achterlaat. Deze cookies gaan een jaar mee.

Als je onze contactpagina bezoekt, plaatsen we een tijdelijke cookie om te bepalen of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer je je browser afsluit.

Als u inlogt, plaatsen we ook verschillende cookies om je inloggegevens en schermkeuzes op te slaan. De aanmeldingscookies blijven twee dagen bewaard en de cookies voor schermopties blijven een jaar bewaard. Als je “Onthoud mij” selecteert, blijft je aanmelding twee weken bewaard. Als je je afmeldt van je account, worden de aanmeldingscookies verwijderd.

Ingesloten inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Embedded content van andere websites gedraagt zich op precies dezelfde manier alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking door derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud bijhouden, inclusief het bijhouden van je interactie met de ingesloten inhoud als je een account hebt en bent aangemeld bij die website.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

[email protected]
Kerkstraat 7 – 3940 Hechtel-Eksel
B.T.W.-BE-0439.344.573